SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Zastępstwa w Szkole Podstawowej

tydzień od 21.06.21 do 25.06.21

 

 

Poniedziałek 21.06.2021

 

   M. Rybnik
 M. Kalinin
 K. Rutkowska
 M. Dłużewska
 M. Martyniak
 
 1    4a - zwolniona
 
     
 2  
 4a - zwolniona
 
     
 3  
 
 
   
 4
 
 6b - M. Piśmienna
     
 5  
 
 6b - M. Piśmienna  7c - J. Rybnik
 
 
 6 4c - zwolniona
   
 
 7b - M. Leszko  
 7 4b - zwolniona
   
 
6d - J. Kaźmierska 
 
 8 6a - zwolniona
 4b - zwolniona      7a - M. Boruch
 
 9 6a - zwolniona
         
10            

 

Wtorek 22.06.2021

   W. Grabowska  M. Kalinin
 M. Rybnik
 M. Boruch
   
 1  7a - zwolniona  4c - zwolniona
 6a - zwolniona
 
 
 
 2  7a -zwolniona
 4c - zwolniona
 6a -zwolniona
 5a -zwolniona    
 3  6b - zwolniona
 4b - zwolniona
 7b - S. Romańczuk
 
 
 4  
     7c - S. Romańczuk  
 
 5  1c - zwolniona    
8a,b- M. Perkowska
   
 6    
 
 
   
 7  
 5a - zwolniona

 
   
 8  
 5a - zwolniona
       
 9  

       
10            

 

 

Środa 23.06.2021

   M. Rybnik
 E. Kateusz
B. Białous -Oniśko  
 M. Martyniak
 
 1  
4c - zwolniona
 
   
 
 2  

 
      
 3      4c - M. Perkowska      
 4    
7b - M. Perkowska
6b - M. Banasiuk
 
 5
 
7b - M. Perkowska    8b - B. Doroszkiewicz
 
 6  
 

 
 4a - zwolniona
 
 7 4c - zwolniona
 

 
 4a - zwolniona
 
 8  6a -zwolniona
  4b - zwolniona
8b - B. Kozłowska    4a - zwolniona  
 9
 6a - zwolniona
 7c - zwolniona    
   
 10  
 7a - zwolniona        

 

 

Czwartek 24.06.2021

   
 
   
 
 1
 
 
     
 2  
 
 

   
 3  
   
     
 4  
   
     
 5  
   


 
 
 6
     
   
 7  
 
 
 
 
 8    
       
 9
 

     
10    

     

 

Piątek 25.06.2021

 

   
 
 
     
 1        
 
 2
 
 
 
   
 3
 
 
 
 
  
 4    
 
     
 5
 
     
 6  
 
     
 7    
 
   
 
 8
   
   
 
 9    
       
10